Chắc hẳn trong đời sống thường ngày bạn đã từng nghe qua cụm từ “trái phiếu”, nhưng lại thắc mắc không biết trái phiếu là gì? Các đặc điểm của trái phiếu? Có những loại trái phiếu nào? Và lãi suất coupon của trái phiếu là gì? Hãy cùng Kế Toán Apolo tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây!

lãi suất coupon là gì

1. Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là một loại chứng nhận nợ nghĩa vụ nợ ghi nhận người phát hành trái phiếu (doanh nghiệp, Chính Phủ,…) sẽ phải trả cho người sở hữu trái phiếu (trái chủ) khoản tiền lãi trong một thời gian xác định và hoàn trả khoản vay ban đầu khi trái phiếu đến hạn thanh toán.

trái phiếu coupon là gì

2. Đặc điểm của trái phiếu?

 • Bản chất của phát hành trái phiếu là việc đi vay vốn. Do đó khi công ty bị giải thể, phá sản thì tài sản của công ty trước hết phải ưu tiên thanh toán cho những người nắm giữ trái phiếu (được gọi là trái chủ). Tuy nhiên các chủ nợ này lại không được quyền tham dự vào vấn đề sử dụng tài chính của chủ thể phát hành.
 • Trái phiếu là một khoản thu cố định đem lại nguồn thu là tiền lãi và không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh.
 • Giá của trái phiếu tương quan nghịch với lãi suất: Khi lãi suất tăng, giá trái phiếu giảm và ngược lại.  
 • Trái phiếu có ngày đáo hạn, tại thời điểm đó số tiền gốc phải được hoàn trả toàn bộ

3. Có những loại trái phiếu nào?

Việc phân loại trái phiếu sẽ dựa vào các đặc điểm như: Chủ thể phát hành, lợi tức, hình thức, tính chất và mức độ đảm bảo thanh toán của trái phiếu.

Phân loại theo chủ thể phát hành

 • Trái phiếu Chính phủ: Do Chính Phủ phát hành, huy động tiền nhàn rỗi của người dân và các tổ chức kinh tế –  xã hội nhằm mục đích đầu tư các dự án đầu tư công phát triển kinh tế, xã hội. Trái phiếu Chính phủ được xem là loại chứng khoán ít rủi ro nhất vì được đảm bảo bằng uy tín của Chính Phủ.
 • Trái phiếu của Doanh nghiệp: Do các loại hình doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần,… phát hành nhằm tăng vốn hoạt động.
 • Trái phiếu của các tổ chức tài chính, ngân hàng: Các tổ chức này phát hành trái phiếu nhằm tăng thêm vốn dự trữ.

Phân loại dựa vào lợi tức trái phiếu

 • Trái phiếu có lãi suất bằng 0: Là loại trái phiếu mà người mua không nhận được lãi. Tuy nhiên được mua chiết khấu với mức giá thấp hơn so với mệnh giá và khi trái phiếu đó đáo hạn.sẽ được hoàn trả bằng mệnh giá theo quy định.
 • Trái phiếu có lãi suất cố định: Là loại trái phiếu mà lợi tức được xác định dựa theo tỷ lệ phần trăm (%) cố định tính theo mệnh giá.
 • Trái phiếu có lãi suất biến đổi: Là loại trái phiếu mà lợi tức trong những kỳ chi trả có sự khác nhau. Và được tính theo lãi suất tham chiếu của trái phiếu.

Phân loại dựa vào hình thức trái phiếu

 • Trái phiếu vô danh: Là loại trái phiếu không ghi tên của người mua và trong sổ sách của người phát hành. Trái chủ là người được hưởng quyền lợi.
 • Trái phiếu ghi danh: Là loại trái phiếu có ghi tên của người mua và trong sổ sách của người phát hành.

Phân loại theo mức độ đảm bảo thanh toán của người phát hành

 • Trái phiếu không bảo đảm: Là loại trái phiếu phát hành không có tài sản làm vật bảo đảm mà chỉ bảo đảm bằng uy tín của người phát hành.
 • Trái phiếu bảo đảm: Là loại trái phiếu mà người phát hành dùng một loại tài sản có giá trị làm vật đảm bảo cho việc phát hành. Khi nhà phát hành mất khả năng thanh toán, thì trái chủ có quyền bán tài sản đó để thu hồi lại số tiền người phát hành còn nợ.

Trái phiếu bảo đảm thường bao gồm một số loại chủ yếu sau:

Trái phiếu bảo đảm bằng chứng khoán ký quỹ: Là loại trái phiếu được bảo đảm bằng việc người phát hành thường đem ký quỹ số chứng khoán dễ chuyển nhượng mà mình sở hữu để làm tài sản bảo đảm.

– Trái phiếu có tài sản cầm cố: Là loại trái phiếu bảo đảm bằng việc người phát hành cầm cố một bất động sản để bảo đảm thanh toán cho trái chủ. Thường giá trị tài sản cầm cố lớn hơn tổng mệnh giá của các trái phiếu phát hành để đảm bảo quyền lợi cho trái chủ.

Phân loại dựa vào tính chất trái phiếu

 • Trái phiếu có thể mua lại: Là loại trái phiếu cho phép nhà phát hành được quyền mua lại một phần hay toàn bộ trước khi trái phiếu đến hạn thanh toán.
 • Trái phiếu có thể chuyển đổi: Là loại trái phiếu của công ty cổ phần mà trái chủ được quyền chuyển sang cổ phiếu của công ty đó. Việc này được quy định cụ thể về thời gian và tỷ lệ khi mua trái phiếu.
 • Trái phiếu có quyền mua cổ phiếu: Là loại trái phiếu có kèm theo phiếu cho phép trái chủ được quyền mua một số lượng nhất định cổ phiếu của công ty.

4. Hiểu nhanh về lãi suất coupon của trái phiếu

lãi suất coupon của trái phiếu

Đến đây chúng ta đã hiểu rõ hơn về trái phiếu. Điều mà các nhà đầu tư quan tâm nhất khi mua trái phiếu chính là lãi suất. Hãy cùng chúng tôi hiểu nhanh qua về lãi suất coupon của trái phiếu.

Lãi suất Coupon hay Coupon Rate là phần lãi nhận được khi đầu tư vào chứng khoán có thu nhập cố định; lãi dựa trên mệnh giá trái phiếu thường được trả hàng tháng hoặc mỗi năm bởi tổ chức phát hành. Thường được biết đến là lãi suất hoàn vốn hay lãi suất đáo hạn.

Lãi suất thay đổi khi trái phiếu thay đổi. Phụ thuộc vào mức rủi ro của mỗi nhà phát hành và của từng đợt phát hành sẽ quy định lãi suất của mỗi trái phiếu. Rủi ro càng lớn, lãi suất càng cao. Ngoài ra lãi suất còn chịu tác động của thời gian đáo hạn của trái phiếu. Nhìn chung các trái phiếu có mức độ rủi ro như nhau thì thời gian đáo hạn càng dài lãi suất càng cao.

KẾT LUẬN:

Trên đây là toàn bộ bài viết về trái phiếu là gì? Các đặc điểm của trái phiếu? Có những loại trái phiếu nào? Hiểu nhanh về Lãi suất Coupon của trái phiếu. Apolo hy vọng có thể giúp bạn đọc có thể hiểu hơn về trái phiếu và có những lựa chọn đầu tư đúng đắn.

KẾ TOÁN APOLO – 0904448464

TIẾT KIỆM – HIỆU QUẢ – NHANH CHÓNG – CHUYÊN NGHIỆP