Một nội dung quan trọng mà Apolo thường thấy ở khách hàng của mình đó là ngành nghề kinh doanh. Sự lúng túng thể hiện rõ khi Apolo yêu cầu khách hàng cung cấp ngành nghề kinh doanh. Qúy khách có biết Apolo chuẩn bị cho quý khách điều đặc biệt gì không ? Đó là cả Bảng hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam. Tại đây quý khách có thể tự do tìm kiếm ngành nghề mà mình kinh doanh thông qua mã ngành hoặc từ khóa. Cũng tại đây quý khách sẽ hiểu được phạm vi ngành nghề kinh doanh của mình thông qua phần  phân tích ngành nghề kinh doanh.
Ví dụ: 701 – 7010 – 70100: Hoạt động của trụ sở văn phòng : Sẽ được phân tích như sau:

Nhóm này gồm: Việc giám sát và quản lý những đơn vị khác của công ty hay xí nghiệp; lập chiến lược và kế hoạch tổ chức, ra quyết định của công ty hay xí nghiệp, thực hiện kiểm soát và quản lý hoạt động hàng ngày đối với các đơn vị liên quan.

Nhóm này bao gồm hoạt động của:

– Trụ sở văn phòng;

– Văn phòng quản lý trung tâm;

– Văn phòng tổng công ty;

– Văn phòng huyện và vùng;

– Văn phòng quản lý phụ trợ.

Loại trừ: Hoạt động của công ty tài chính, không tham gia vào việc quản lý được phân vào nhóm 64200 (Hoạt động công ty nắm giữ tài sản).

Thật tuyệt vời ! Còn chờ gì nữa, hãy thỏa sức tìm kiếm ngành nghề kinh doanh của quý khách đi nào !

Nếu không tìm được mã ngành bạn cần, hãy tìm thủ công theo danh sách 935 mã ngành nghề kinh doanh bên dưới

Bảng hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam