Bất động sản là một lĩnh vực luôn được các nhà đầu tư quan tâm bởi vì nguồn lợi nhuận mà nó mang lại rất lớn. Nhưng nó cũng mang những rủi ro rất lớn cho nhà đầu tư bởi vì sự biến động của thị trường, vì vậy để hiểu và nắm hết các thủ tục pháp lý của nó là một điều rất cần thiết. Sau đây bài viết sẽ cung cấp một số thông tin về kinh doanh bất động sản mà bạn cần biết.

Thành lập công ty bất động sản
Thủ tục thành lập công ty bất động sản bạn cần biết

1. Kinh doanh bất động sản là gì?

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

     Ví dụ: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng nhà đất AB với các dịch vụ bán nhà đất mới xây, cho thuê khách sạn….

>>> TÌM HIỂU NGAY: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại HCM

2. Điều kiện để kinh doanh ngành dịch vụ bất động sản

Đối tượng kinh doanh:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã. Trường hợp Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật bao gồm:

 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản mà không phải do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh và trường hợp hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh nhưng dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất).
 • Tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng do phá sản, giải thể, chia tách.
 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (AMC), công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và các tổ chức, cá nhân khác chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản, bán nhà, công trình xây dựng đang bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ.
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng để xử lý tài sản theo quyết định của Tòa án, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua mà không phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về nhà ở.
 • Các cơ quan, tổ chức khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công.
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc sở hữu của mình.

Vốn pháp định công ty

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng. Mức vốn pháp định này được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã. Doanh nghiệp, hợp tác xã không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định.

Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản

 • Đơn đăng ký thành lập công ty kinh doanh bất động sản
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông (trường hợp đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần)
 • Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu (trường hợp không có bản gốc thì bản photo phải được sao y chứng thực không quá 3 tháng).
 • Nộp hồ sơ thành lập công ty bằng hình thức trực tuyến hoặc nộp bảng giấy tại Sở kế hoạch và đầu tư. Trong vòng 3 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ và chính xác thì Sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp giấy phép kinh doanh cho công ty.
 • Sau khi nhận được giấy phép công ty phải công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp bao gồm: Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành, nghề kinh doanh của công ty). Và tiến hành khắc dấu và thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp

>>> XEM NGAY: Những thủ tục thành lập công ty TNHH

3. Ngành nghề kinh doanh bất động sản

STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH
1 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 6810
2 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

– Chi tiết: Tư vấn bất động sản; Môi giới bất động sản; Quản lý bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý).

6820

Kim Nhã – Pháp lý Apolo