Đây là câu hỏi mà đa phần chủ doanh nghiệp đều nhắc đến khi thành lập doanh nghiệp . Nộp thuế là nghĩa vụ của doanh nghiệp với nhà nước ngay khi thành lập và khi sản xuất kinh doanh. Để tìm hiểu xem công ty phải đóng những loại thuế gì thì trước tiên chúng ta phải biết thuế là gì ?

THuế ban đầu và phát hành hóa đơn

I. Thuế là gì ?

    Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân (cá nhân) và pháp nhân (tổ chức) có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành, không mang tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế.

      Cụ thể hơn:

 • Thuế là nguồn kinh phí cần thiết để duy trì, vận hành và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước nhằm mục đích ổn định và phát triển xã hội.
 • Thuế bình thường: nhằm mục đích thu ngân sách và điều tiết thu nhập xã hội.
 • Thuế đặc biệt: là thuế nhằm các mục đích đặc biệt, ví dụ thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào rượu bia, thuốc lá, xe ô tô nhập khẩu nhằm hạn chế cá nhân tiêu thụ các mặt hang này, hay phí thủy lợi nhằm huy động tài chính cho phát triển, trùng tu hệ thống tưới tiêu, điều tiết nguồn nước của địa phương.

II. Các loại thuế cần đóng khi thành lập công ty tại Việt Nam:

     Sau khi hoàn tất thủ tục đăng kí thành lập công ty, được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép kinh doanh, Mã số thuế thì doanh nghiệp phải tiến hành hồ sơ khai thuế ban đầu với cơ quan thuế và nộp các khoản thuế sau:

1. Thuế môn bài:

 • Thuế môn bài là thuế bắt buộc doanh nghiệp phải đóng hằng năm, sau khi có GPKD thì Doanh nghiệp phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Mỗi công ty có mức đóng thuế khác nhau tùy thuộc vào vốn điều lệ mà công ty đăng ký. Cụ thể :
  Mức đóng lệ phí môn bài 2020 (theo Điều 4 của Nghị Định 139/2016/NĐ-CP)

Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận ĐKKD ( không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư)

Mức tiền lệ phí môn bài phải đóng

Trên 10 tỷ đồng

3 triệu đồng/ năm

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2 triệu đồng/ năm

      Nếu như doanh nghiệp mở sau ngày 30/6, doanh nghiệp phải nộp 50% mức thuế nêu trên.

 • Thời hạn nộp lệ phí :
  Công ty mới mở nộp tờ khai thuế môn bài cùng tiền thuế trong vòng 10 ngày tính từ lúc nhận đăng ký kinh doanh khi doanh nghiệp đã  có hoạt động sản xuất, kinh doanh (nếu doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất, kinh doanh thì hạn là 30 ngày kể từ lúc nhận đăng ký kinh doanh nghiệp).
 • Một điểm mới từ năm 2020 là những doanh nghiệp thành lập từ ngày 25/02/2020 sẽ được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên theo Nghị định NĐ 22/2020/NĐ-CP. Doang nghiệp sẽ nộp tờ khai thuế môn bài trước 30/01 của năm tiếp theo.

2. Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

 • Thuế GTGT là loại thuế: tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong thời kỳ từ sản xuất, lưu thông tới tiêu sử dụng.
 • Mức thuế giá trị gia tăng:
 • Tùy từng đối tượng ngành, nghề mức thuế giá trị gia tăng có sự khác nhau.
 • Căn cứ Luật thuế Giá Trị Gia Tăng 2008: Mức thuế xuất có thể là: 0%, 5% hoặc 10%
 • Có 2 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng:
 • Phương pháp khấu trừ:

      Số thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào

 • Phương pháp trực tiếp:

Số thuế GTGT phải nộp = GTGT của hàng hóa x Thuế suất GTGT của hàng hóa đó.

3. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

 • Thuế thu nhập cá nhân là: khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước.
 • Khi công ty được thành lập thì doanh nghiệp nộp thuế TNCN thay cho người lao động. Thuế TNCN được tính theo tháng, kê khai theo tháng hoặc quý nhưng quyết toán theo năm.
 • Thuế thu nhập cá nhân sẽ được “tính”:Công thức chung:

  Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế TNCN * Thuế suất

Trong đó:

 • Thu nhập tính thuế = Tổng Lương – Các khoản giảm trừ
 • Thu nhập chịu thuế TNCN là tổng TNCN nhận được từ công ty chi trả.
 • Tổng Lương = Lương CB + Lương trách nhiệm(Nếu có) + Phụ cấp(Nếu có >680.000VNĐ)
 • Các khoản giảm trừ = Mức thu nhập bản thân(9 triêu) + Số người phụ thuộc*3.6 triệu + Bảo hiểm bắt buộc(9.5%)

4. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

 • Sau lúc mở công ty, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có nảy sinh lợi nhuận thì có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà nước.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ căn cứ theo doanh thu. Hay:

Thuế thu nhập doanh nghiệp=   Thuế suất (%)      x    Doanh thu

 • Thuế suất: Căn cứ theo ngành, nghề, loại hình doanh nghiệp hoặc mục đích kinh doanh, dự án,… thường là 20 – 25% doanh thu, tuy nhiên có những doanh nghiệp được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì mức thuế đó có thể thấp hơn. (ví dụ: Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường được áp dụng thuế suất 10%). Doanh nghiệp tham khảo thêm Luật thuế
 • Doanh thu ở đây được hiểu: là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng. Doanh thu được tính bằng đồng Việt Nam; trường hợp có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ.

     Bên cạnh đó còn một số loại thuế khác tùy theo lĩnh vực, nghề hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ có sự khác biệt như: Thuế vãng lai, thuế hải quan,…

     Nghĩa vụ thuế khi thành lập doanh nghiệp là rất quan trọng nên khi thành lập công ty, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải nắm được các quy định của pháp luật nói chung và luật thuế nói riêng để tránh rơi vào tình trạng doanh nghiệp của mình  bị chậm kê khai thuế, chậm nộp thuế hay kê khai sai và nộp sai tiền thuế,…. Thậm chí là dẫn đến bị xử phạt hành chính hoặc nghiêm trọng hơn nữa là xử phạt hình sự.

Phòng pháp lý Apolo – HCM