Khai thuế ban đầu

500.000

Tư vấn quy trình, thủ tục khai thuế, hoàn thành và nộp hồ sơ khai thuế ban đầu cho khách hàng sau khi khách hàng hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh nhanh chóng, phí dịch vụ hợp lý.

Danh mục:

Mô tả

Tư vấn quy trình, thủ tục, hoàn thành và nộp hồ sơ khai thuế ban đầu cho khách hàng sau khi khách hàng hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh nhanh chóng, phí dịch vụ hợp lý.

Nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế có thẩm quyền giúp công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động hợp pháp, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế. Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn cho khách hàng phương pháp khẩu hao, phương pháp tính thuế, hình thức ghi sổ,… Đồng thời chuẩn bị và nộp hồ sơ cho khách hàng chính xác và nhanh chóng nhất.