Với những bước tiến mạnh mẽ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việt Nam dần nâng tầm trong xây dựng cơ sở hạ tầng. Chính vì điều đó mà ngày nay nhiều công ty xây dựng được hình thành, vậy thủ tục thành lập và các ngành nghề được kinh doanh trong lĩnh vực này bao gồm những gì?

Thành lập côcng ty xây dựng

1. Hồ sơ, thủ tục cần để thành lập công ty thuộc lĩnh vực xây dựng

– Hồ sơ thành lập công ty thuộc lĩnh vực xây dựng bao gồm:

+ Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp

+ Điều lệ công ty

+ Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông (trường hợp đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần)

+ Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu (trường hợp không có bản gốc thì bản photo phải được sao y chứng thực không quá 3 tháng)

– Nộp hồ sơ thành lập công ty bằng hình thức trực tuyến hoặc nộp bảng giấy tại Sở kế hoạch và đầu tư.

– Sau khi xem xét hồ sơ nếu hợp lệ và chính xác Sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp. Khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo trên cổng thông tin quốc gia và tiến hành khắc dấu, thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp.

2. Các ngành nghề của lĩnh vực xây dựng

STT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

1

Xây dựng nhà để ở

1622

2

Xây dựng nhà không để ở

4102

3

Xây dựng công trình đường sắt

4211

4

Xây dựng công trình đường bộ

4212

5

Xây dựng công trình điện

4221

6

Xây dựng công trình cấp, thoát nước

4222

7

Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc

4223

8

Xây dựng công trình công ích khác

4229

9

Xây dựng công trình thủy

4291

10

Xây dựng công trình khai khoáng

4292

11

Xây dựng công trình chế biến, chế tạo

4293

12

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

4299

13

Phá dỡ

4311

14

Chuẩn bị mặt bằng

4312

15

Lắp đặt hệ thống điện

4321

16

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí

4322

17

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

4329

18

Hoàn thiện công trình xây dựng

4330

19

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

4390

20

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

21

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

22

Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ

– Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng lưu động hoặc tại chợ

4784

23

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

7110

24

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

– Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển

7730

Lưu ý: Về vốn điều lệ đối với thành lập công ty xây dựng có các ngành nghề trên luật không quy định, vì thế doanh nghiệp có thể lựa chọn mức vốn phù hợp, tránh trường hợp đăng ký quá thấp hoặc quá cao. Về một số ngành nghề thì cần phải đáp ứng các điều kiện về giấy phép hành nghề theo quy định của pháp Luật.

Đặng Ngọc – Pháp lý Apolo