Giải thể công ty

Giải thể 1 công ty đã phát sinh hóa đơn, doanh thu thường phức tạp, tốn nhiều thời gian, chi phí hơn so với 1 công ty chưa phát sinh hóa đơn và doanh thu.

Để hiểu rõ hơn các quy trình, vui lòng xem hướng dẫn giải thể công ty chưa phát sinh hóa đơn, doanh thu và những công việc mà APOLO sẽ thay bạn thực hiện bên dưới:

Nhiệm vụ của Apolo

 1. Soạn quyết định giải thể công ty, thông báo giải thể, công văn xin đóng mã số thuế, Thông báo hủy hóa đơn và trình Chủ sở hữu /Đại diện pháp luật ký tên, đóng dấu.
 2. Liên hệ Chi cục thuế quản lý đối chiếu tình hình tờ khai, tình hình nợ thuế của công ty (Apolo sẽ hỗ trợ nộp bổ sung tờ khai thiếu, đi đóng thuế giúp doanh nghiệp nếu có phát sinh)
 3. Thay mặt doanh nghiệp làm việc với Quản lý thuế để hoàn thành thủ tục quyết toán sổ sách, số liệu kế toán (Doanh nghiệp cung cấp đầy đủ chứng từ, sổ sách cho Apolo)
 4. Trường hợp Kế toán của doanh nghiệp đã nghỉ, Apolo sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nộp các Báo cáo thuế tại thời điểm giải thể, Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN
 5. Đại diện doanh nghiệp soạn, nộp hồ sơ và lấy kết quả trả dấu tại Công an
 6. Soạn hồ sơ, nộp hồ sơ và lấy kết quả Giải thể trên Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP. HCM kèm theo trả GPKD
 7. Đăng báo bố cáo điện tử về việc giải thể doanh nghiệp
 8. Thời gian hoàn thành thủ tục Giải thể bên cơ quan thuế 1 tháng (Tùy theo tình hình từng doanh nghiệp)
 9. Thời gian hoàn thành thủ tục Giải thể bên cơ quan thuế và Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP. HCM là 2 đến 4 tuần (Tùy theo tình hình từng doanh nghiệp, có thể thời gian sẽ ngắn hơn)
  Lưu ý: – Thời gian có thông báo giải thể và khóa mã số thuế kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Phụ thuộc vào từng chi cục thuế và quản lý thuế trực tiếp của doanh nghiệp, thường phải mất từ 7 đến 15 ngày.
 10. Đại diện doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác với cơ quan nhà nước;
  • Doanh nghiệp cung cấp cho Apolo (nếu có) các văn bản của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan và Bảo hiểm xã hội Thành phố xác nhận doanh nghiệp không còn nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm các loại.
  • Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, thì kèm theo hồ sơ giải thể doanh nghiệp nộp kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện.

Khách hàng cần cung cấp

 1. Doanh nghiệp chỉ cần cung cấp cho Apolo GPKD photo và chứng thư số, chứng từ, sổ sách kế toán để hoàn tất thủ tục bên Thuế.
 2. Sau khi hoàn thành thủ tục thuế, doanh nghiệp cần cung cấp “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” bản chính, con dấu tròn, chứng nhận đăng ký mẫu dấu để Apolo thay mặt doanh nghiệp hoàn trả cho sở Kế hoạch đầu tư và công an.

Lưu ý chung

 • Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.
 • Thời gian có thông báo giải thể từ sở Kế hoạch đầu tư sau khi đã hoàn thành mọi thủ tục là 7 đến 15 ngày làm việc.

Mọi chi tiết úy khách hàng vui lòng liên hệ

Hotline  tư vấn dịch vụ (24/24): 090 444 84 64

Email: cskh.ketoanapolo@gmail.com

Địa chỉ: 348 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, Tp Hồ Chí Minh