Loading
Overlay

Chính sách vận chuyển

Sản phẩm của chúng tôi là dịch vụ nên chúng tôi không có chính sách vận chuyển.

Chính sách kiểm tra dịch vụ

1. Tiếp Nhận Thông Tin Khách Hàng

Sau khi nhận được thông tin từ khách hàng, chúng tôi cam kết thực hiện liên lạc trực tiếp để tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng và chính xác.

2. Báo Chi Tiết Thông Tin

Nếu thông tin nhận được đáp ứng các yêu cầu cần thiết, chúng tôi sẽ thông báo chi tiết về thời gian, thủ tục, giấy tờ cần thiết, và mọi thông tin liên quan khác mà khách hàng cần cung cấp để tiếp tục quá trình làm việc.

3. Kiểm Tra và Xử Lý Hợp Đồng

Khách hàng sẽ có cơ hội kiểm tra thông tin đã được thông báo. Nếu khách hàng đánh giá rằng họ có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý hợp đồng theo thỏa thuận đã thảo luận.

4. Từ Chối và Hủy Đơn Hàng

Nếu khách hàng không thấy thông tin phù hợp hoặc không thể cung cấp đầy đủ thông tin để hoàn thành hợp đồng, khách hàng có quyền từ chối tiếp tục và hủy đơn hàng mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào. Sau khi hủy, nếu quý khách đã thanh toán, chúng tôi sẽ hoàn tiền lại quý khách theo phương thức thanh toán quý khách đã thực hiện, thời hạn hoàn trả tối đa 07 ngày làm việc, quý khách không mất thêm chi phí cho việc hoàn tiền này.

0938 416 246
0938416246
zalo-img.png